Betaling/omkostninger/mva for kjøp av bedrift/konkursbedrift

Betaling

Du har vunnet budrunden, dersom du leder budet ved auksjonsslutt og minimumspris er oppnådd. Du vil da umiddelbart få en bekreftelse fra oss. Hvis selger aksepterer et bud under minimumspris vil dette bli bekreftet i løpet av 24 timer. Betaling skal skje omgående etter at budet ditt er akseptert, og senest innen 24 timer. Betalingsinformasjon blir straks sendt på e-post. Kvittering for betaling sendes omgående til salg@restart.no

Omkostninger

Auksjonsgebyret blir lagt på vinnerbudet og er synlig for deg som kjøper. Totalsum fremgår tydelig både på portalen og etterfølgende e-post.

Sen/uteblitt betaling

Der betalingsfrist ikke overholdes vil ordren annulleres. Budgivers konto kan lukkes og ny faktura på normal tapserstatning på 10% av vinnerbudet - (min NOK 3.000) sendes budgiver. Normal tapserstatning utelukker ikke at Budgiver blir ansvarlig for et høyere beløp dersom selger lider ytterligere tap som følge av at kjøpesummen ved et re-salg (dekningstransaksjon) er lavere enn vinnende bud som blir kansellert.

Merverdiavgift, moms, mva

Det skal normalt ikke beregnes mervediavgift på salg av virksomhet, Jfr. lov om mervediavgift § 6.14. Dersom skattemyndighetene likevel mener at transaksjonen er mva-pliktig skal selger ha rett til å etterfakturere kjøper ihht. vedtak fra skattemyndighetene.

På objekter fritatt for mva, tilkommer mva kun på omkostningene.

Finansiering

Dersom kjøp skal finansieres av en bank eller et finansieringsselskap, ber vi deg ha finansiering klar før auksjonsslutt. Du må da forsikre deg om at finansieringen/lånerammen er stor nok til å dekke kjøpesummen. Så snart du har fått bekreftet at du er budvinner, skal hele kjøpesummen straks gjøres opp.