Hvordan foregår budgivning

Budgivning

Pass på å være innlogget. Du vil da kunne følge med på auksjonens tidsforløp, objektets utropspris, budøkning og budstatus. Hvem som er budleder vises i eget felt. I alle auksjoner rangeres budene etter størrelse på budbeløpet og tidspunkt for lagt bud (budhistorikk.) Auksjonene har et gitt minimum for budøkning (budinkrement). Alle bud er juridisk bindende. Bud under minstepris er bindende for budgiver t.o.m 24 timer etter auksjonens sluttid (klokkeslett). Budgiveren får beskjed innen 24 timer dersom budet aksepteres.

Bekreftelse av bud

Når du har lagt inn bud vil du komme du til en ny side, hvor du bekrefter ditt bud.

De siste minuttene

Hvis et bud er mottatt innen de siste fem minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når budet ble mottatt.

Reservasjonspris

Auksjonene har en utropspris. Dersom budsum er lik eller høyere enn utropspris, selges produktet. Hvis budet er under minstepris, har selgeren 24 timer på seg til å gi beskjed til budgiver om budet aksepteres.

Overbud

Dersom noen gir et høyere bud enn ditt, vil du informeres om dette via e-post. Inne på den detaljerte visningen av et produkt finner du full budhistorikk. Alle bud er oppgitt med budgivers kundenummer.