Innsynsbegjæring stilet til Restart

Innsynsbegjæring stilet til Restart.no

Jeg ber med dette om innsyn i deres behandling av mine personopplysninger

 1. Hva kreves det innsyn i? (kryss av)
  __ Jeg ønsker generell informasjon om deres bruk av personopplysninger
  __ Jeg ønsker innsyn i opplysninger som er registrert hos dere om:
  __ Meg selv
  __ En person jeg handler på vegne av (fullmakt må vedlegges)

Velg et av følgende alternativer:
__ Jeg ønsker innsyn i alle personopplysningene
__ Jeg ønsker innsyn kun i følgende opplysninger:


 1. Navn og kontaktopplysninger
  Navn:
  E-postadresse (bruker-id):
  Adresse:
  Postnummer og sted:
  Telefonnummer:
  Navn og e-postadresse på den som opplysningene gjelder, dersom innsynet blir gjort på vegne av andre:

 1. Signatur: sted/dato + underskrift:

Skjemaet må returneres ferdig utfylt per e-post til personvern@restart.no