Krav om retting og sletting

Krav om retting/sletting

Til: Restart.no

  1. Jeg ber med dette om at dere
    __ Sletter mine personopplysninger dere har registrert hos dere.

__ Retter følgende personopplysninger:

Fødselsdato
Endres til:

E-postadresse
Endres fra:
Endres til:

Andre personopplysninger kan man selv rette i brukerprofil på Restart.no

  1. Navn og kontaktopplysninger

Navn:
E-postadresse (bruker-id):
Adresse:
Postnummer og sted:
Telefonnummer:

  1. Signatur

Sted/dato: Underskrift:


Skjemaet pliktes returnert ferdig utfylt per e-post til personvern@restart.no