Om oss

Restart har sitt utspring fra Bedriftsbørsen, som siden 1999 har foretatt 1.000 bedriftstransaksjoner i SMB-markedet. To av eierne kommer herfra, mens den tredje kommer fra jobben som Country Manager hos Axactor, et av landets største inkassoselskaper.

I Restart har vi alle personlig erfaring som gründere, og samlet besitter vi kompetanse innen økonomi, kreditt/finans, innfordring, sikkerhet, IT, forretningsutvikling, HORECA, service, logistikk, etc. Vår holdning, kompetanse og metode er suksessfaktoren i en salgsprosess.

Den allsidige erfaringen har gitt oss verdifull kompetanse om markeder, bransjer, bedrifter og investorer. Dette gjør oss til en foretrukken aktør med nødvendig tyngde og gjennomføringsevne. Vi har en åpen og ærlig tilnærming til markedet og våre oppdragsgivere.

Våre oppdragsgivere vil i hovedsak være konkursadvokater, banker og finansieringsselskaper, men også bedriftseiere som vil selge sin bedrift. Konseptet og portalen vår er designet for å tilby en innovativ, effektiv og verdiøkende avhending av bedrifter og konkursbedrifter. Dette konseptet vil gi både bostyrer, banker og bedriftseiere en ny, bedre og mer effektiv løsning og økt inntekt.

Det er viktig for oss å presisere at vi også vil være en portal for salg bedrifter/konsepter, for at også disse skal kunne nå ut og oppnå en god markedspris.

Vårt mål er å være en foretrukket partner for konkursadvokater og forretningsbanker, samt å være den aktøren som gir mest kapital tilbake til norske kreditorer ved konkursavhending.