Personvernerklæring

PERSONVERERKLÆRING

Når du registrerer deg på Restart.no samtykker du til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykket til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider og gjennom bruk av våre tjenester, samt hvordan vi behandler disse opplysningene.

Restart er ansvarlig for behandling av personopplysninger som oppgis i forbindelse med besøk på våre nettsider eller gjennom bruk av våre tjenester og kontakt med vår kundeservice.

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger hentes inn for at Restart skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som Restart samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Sletting og oppbevaring

Restart lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter eller ønsker å avregistrere deg fra våre tjenester, vil noen personopplysninger - først og fremst kontaktopplysningene dine, bud- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse - forbli i vårt register, i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

Hvilke data lagrer Restart

De eneste personopplysningene som innhentes er kontaktpersoner for kundeforholdet, med fornavn, etternavn, telefonnummer og e-postadresse.

Opplysninger som lagres i forbindelse med gjennomføring av auksjoner og kjøpstransaksjoner lagres på servere som eies og driftes av Vendo AS. Vendo AS er underlagt en egen avtale som databehandler for Restart, en avtale som sikrer at personopplysninger ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. Opplysninger som er feil eller mangelfulle, og som er nødvendige for å gjennomføre kjøpstransaksjoner, kan bli oppdatert med opplysninger fra tredjepartsregistre.

Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bruk av våre tjenester lagret.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi automatisk informasjon om hvilken teknologi du bruker, om du er på laptop, nettbrett eller mobil, hvilke sider du besøker og hva du klikker på, samt din geografiske posisjon, og andre brukeropplysninger som er en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

Vi bruker også cookies på våre nettsider. Dette gjør vi i markedsføringsøyemed og for at besøksstatistikken skal være pålitelig, samt for å bedre brukeropplevelsen. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, les mer om cookies i vårt infosenter.

Markedsføring

Restart kan sende deg nyhetsbrev og annen informasjon på e-post. Du kan selv velge å takke nei til dette. I alle e-poster du mottar i forbindelse med markedsføring, kan du velge å melde deg av eller oppdatere opplysninger som er lagret om deg.

Restart benytter tredjepartsløsninger for mailutsendelser, markedsføring og kundeservice, som for eksempel Mailchimp, Facebook og Freshdesk. Tjenesteleverandørene kan befinne seg utenfor EU. Ved å bruke Restart samtykker du til at Restart kan overføre lagret data til andre systemer og underleverandører som Restart benytter, samt at Restart kan bruke tredjepartsleverandører til å samle data fra andre systemer hvor brukerne samtykker til dette.

Linker til tredjeparts nettsteder

Tjenestene våre inkluderer i noen tilfeller linker til andre nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Når du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er de underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

Sikkerhet og konfidensialitet

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte dine personopplysninger.

Opplysninger på kontoen din er passordbeskyttet. Ditt passord vil ikke være synlig for Restart.

Fordi ingen dataoverføringer over Internett er 100 % sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom Restart blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per e-post, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at Restart tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten. Restart plikter dessuten å varsle sikkerhetsbrudd til datatilsynet senest i løpet av 72 timer etter at vi har fått kjennskap til bruddet.

Restart er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre tjenester, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensitive og konfidensielle personopplysninger

Restart kan i noen tilfeller be om firmattest og kopi av legitimasjon for å identifisere kundeforhold. I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

Retting og innsyn

Du har til enhver tid krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Du kan til enhver tid se, og redigere, dine personopplysninger i våre tjenester.

Se vårt infosenter om skjemaer for dette. Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt på personvern@restart.no.

Endringer i personvernerklæringen

Kunden aksepterer at Restart forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. Vesentlige endringer i Personvernerklæringen varsles.