bedrift - Drammen og Trondheim

Nisjeaktør innen bildekor

Scandinano er spesialtilbyder av klisjébasert styling og dekor til kjøretøy. Bedriften er i sterk vekst og leverer tjenester og produkter av høy kvalitet. Med avdelinger i Drammen og Trondheim har selskapet etablert seg med en bred og raskt voksende kundeportefølje.

Om Salgsobjektet

Scandinano startet som et enkeltmannsforetak i 2009. Året etter ble et aksjeselskap stiftet, og fra 2018 har all drift gått gjennom dette. Selskapet er lokalisert i Drammen, hvor de nylig har flyttet inn i større lokaler på Gulskogen. I januar 2019 utvidet de i tillegg med en egen avdeling i Trondheim, som skal håndtere markedet i Midt-Norge. Av totalt femten ansatte befinner tolv seg i Drammen og tre i Trondheim. Arbeidsstokken er stabil, og bedriften er opptatt av løpende kompetanseutvikling. For levering av reklame og bildedekor er det ansatt en egen designer. Drammens-avdelingen omfatter kontorer med eget kundemottak, samt lager og folieringsverksted. Ved salg følger alt av printere og nødvendig verktøy med. Firmaet har egen nettside og er aktive på både Facebook og Instagram. Facebook-siden teller hele 20.000 følgere, noe som gir betydelig synlighet på sosiale medier.

Scandinano tilbyr alt fra helfoliering og bildedekor/profilering, til lakkbeskyttelsesfilm og styling av interiør. Tjenestene går fra det helt enkle til totale transformasjoner, hvor man f.eks. kan endre farge på hele bilen eller få lakkbeskyttelse som gjør at den ser polert ut etter hver vask. Solfilm har også blitt vanlig på bil, og er en etterspurt tjeneste fordi mange bilprodusenter selv ikke tilbyr det. Scandinano er opptatt av høy kvalitet på utførelse og produkt. Tjenesten og produktene er under stadig utvikling og dette bidrar til en sterk vekstkurve. Bedriften har hatt stigende omsetning hvert år og potensialet for videre vekst anses som betydelig. De leverer sine tjenester for alle typer kjøretøy som bil, lastebil, buss, hengere etc.

Fordeler/Potensiale/Muligheter

Her får man mulighet til å videreutvikle en bedrift i sterk vekst. Behovet i markedet tiltar og Scandinano har det som skal til for å etterkomme dette. Dagens eier mener det også burde være mulig å satse på flere typer styling-produkter, da forespørselen på dette er høy. Scandinano forventer ytterligere vekst i Drammen over de neste årene, og har satt som mål at Trondheims-avdelingen i skal komme opp på samme nivå. Ny eier kan videreutvikle eksisterende marked og samtidig øke produktspekteret. En ressursterk eier er det som skal til for å realisere dette. Scandinano har en stor registrert kundegruppe og en unik posisjon i markedet. Dagens eier kan bidra med opplæring og leies inn på timebasis, slik at drift og kvalitet ivaretas i overgangsfasen. Kort beskrivelse om de økonomiske forholdene i virksomheten og om ny eiers inntjeningsmuligheter)

Økonomi

Scandinano hadde allerede i sitt andre driftsår en omsetning på MNOK 5. I 2018 økte denne til MNOK 7.4, og for driftsåret 2019 budsjetteres det med solide MNOK 10 i Drammen og 2 MNOK i Trondheim. Omsetningen i Trondheim er ventet å kunne øke betydelig i 2020, når Scandinano har blitt bedre kjent i regionen.

Scandinano AS har opplevd høy vekst og hatt sunn økonomi gjennom flere år med store utviklingskostnader. Alle investeringer er tatt over driftsbudsjettet, inkludert flytting til nye lokaler og etablering i Trondheim (ca 300.000 kr), samt nye printere og verktøy (ca 380.000 kr). Omsetning var i 2017 MNOK 5, med et driftsresultatet på 376.000 kr. Omsetning var i 2018 MNOK 7.4 , med et driftsresultatet på 136.000 kr (som følge av investeringer) Det forventes en omsetning i 2019 på ca 12.000.000 kr, og et driftsresultat på ca 500.000 kr. Uten nye etableringer og vekstrelaterte investeringer forventer man videre at selskapet skal ha et resultat på over 10% av omsetning. Eier hever i dag lønn på 540.000 kr + godtgjørelse på rundt 80.000 kr. Vi verdivurderer virksomheten Scandinano til 2.700.000 Kr. inkl. varelager på Kr. 400.000,- (Innkjøpspris)

Dokumenter

Logg inn eller registrer deg for å se dokumenter

Generell informasjon om bedriften

 • Navn på bedrift Scandinano AS
 • Antall ansatte 15
 • Etablert 2016
 • Web scandinano.no
 • Årsverk 10

Husleie / Lokaliteter

 • Adresse Syretårnet 21, 3048 Drammen / Haakon VII gate 17, Trondheim
 • Areal 720 / 336 m2
 • Felleskostnader 50,- pr m2
 • Forlengelse 3 mnd
 • Parkering Ja
 • Årlig husleie 600000 og 895.056

Finansiell informasjon

 • Lønn til daglig leder/eier 620000
 • Omsetning siste driftsår 7400000
 • Verdi inventar/utstyr/maskiner 50000
 • Verdi varelager 400000

Diverse informasjon

 • Leasingavtaler Ingen
 • Offentlig pålegg Ingen kjente
 • Tilgjengelige vedlegg 4